en hu

Operatív program

Az itt található projekteket a vidékfejlesztési operatív program számára dolgoztuk ki.

>bővebben

 
     

Projektek

Projektek letöltése egyben

1.1 A Borsodi Mezőség kistérség felszíni, természetes vízhálózatának és vízkészletgazdálkodásának, ill. vízminőség-javításának megtervezése
1.2 Borsodi Mezőség kistérség tájrehabilitációs és területhasználati terve
1.3 Montaj- tó és tiszabábolnai Felső-Morotva rehabilitációjának kivitelezése
1.4 Kistérségi programbank kialakítása: tervezési, szakértői munkák
2.1 Természetvédelmi tanösvények kialakítása
2.2 Természetvédelmi oktató és bemutató központ tervezése és megvalósítása
2.3 A tiszavalki és tiszabábolnai csónakveszteglő helyek átalakítása csónakkikötővé
2.4 A tiszavalki templom torony alkalmassá tétele madár megfigyelési célra
2.5 Mezőcsáti panzió kialakítása
2.6 A tiszadorogmai kemping energia ellátásának és komfort fokozatának fejlesztése
2.7 A tiszabábolnai horgásztanya vendégfogadóvá bővítése
3.1 Helyi médiumok kialakítása (újság, kábel televízió) - megvalósíthatósági tanulmányterv
3.2 Az oktatási intézményekben folyó oktatási rendszerben a térségi szempontok megjelenítése - módszertani tervezés
3.3 A vidékfejlesztés szereplőinek együttműködését szabályozó és biztosító jogi keretrendszer kidolgozása - tervezés

 
     

 Projekt

 
     
 

A projekt megnevezése:

Folyók és vizes élőhelyek: Fenntartható fejlesztés a Tisza-völgyben

Támogató:

TACIS Cross Border Co-operation, Small Project Facility - Az Európai Uniónak a Független Államok Közössége, a Közép- és Kelet-Európai (KKE), valamint az EU Tagállamok (FÁK) közötti együttműködések kialakítását szolgáló programja

Főpályázó:

DELTA 2000. Kft., Olaszország

Partnerek:

TISZA ÖKOLÓGIAI KÖZPONT, UKRAJNA

CÖTKÉNY TÉRSÉGFEJLESZTŐ SZÖVETSÉG, DÉL-BORSOD FELEMELKEDÉSÉÉRT EGYESÜLET , MAGYARORSZÁG

Célok:

Az együttműködés célja a helyi potenciálelemzés módszereire alapozottan a fenntartható fejlesztés alapdokumentumának elkészítése a magyarországi és az ukrán partnertérségekben. A konzultációs és tervezési tevékenységek alapját az olasz főpályázónak e témában a LEADER II program keretében összegyűlt tapasztalatai jelentik.

A KKE partner számára a tervezési folyamat az előcsatlakozási időszakra esik és fontos tapasztalatokat és eredményeket jelenthet a későbbi, tagállami pozíció időszakára. A FÁK partner számára számos új (Tagállami és KKE) módszertan és tapasztalat akvizíciója révén lehetővé válik - a térségben még újszerűnek számító - helyi fejlesztési gyakorlat kialakítása.

A projekt egy lehetőséget arra kíván bemutatni, hogyan oldható meg egy vidéki térség re-naturalizációja, ökológiai biztonságának növelése és integrált fejlesztése olyan térségekben, ahol a természeti értékek a 2000. évi ciánszennyezés következtében súlyosan károsodtak.

A projekt legfontosabb célkitűzései:

  • A fenntartható fejlesztési folyamat felvázolása, melynek keretében a helyi fejlesztési tervdokumentumot a helyi lakosság fogalmazza meg (alulról építkező megközelítés). A fejlesztési elképzelések a Tisza-völgy alföldi és az ukrán határ mentén húzódó területeinek a természeti adottságain fognak alapulni. A projekt során a Pó folyó deltájában lezajlott LEADER típusú fejlesztések tapasztalatai hasznosulhatnak az ukrán-magyar határterületen.
  • Teljes körű tájékoztatás és kapcsolatépítés a helyi lakosság és a politikai szereplők között annak érdekében, hogy egyetértés alakuljon ki a természeti erőforrások és élőhelyek védelmének és fejlesztésének fontosságában, valamint az erre alapuló fejlesztési irányvonalakban.
  • Tapasztalat, tudás és bevált gyakorlat átadása az értékes természeti területek fejlesztése és haszonvétele területén, kiemelten a folyók és nedves élőhelyek vonatkozásában.

Tevékenységek:

A projekt 7 munkacsomagból tevődik össze, amelyek egymással több ponton összefüggnek és kapcsolódnak.

A munkacsomagok témái:

MCS1

Koordináció és intézményfejlesztés

MCS2

Képzés, tanulmányút és helyszínbejárások a határmenti térség szakmai vezetői és a helyi lakosság képviselői számára Olaszországban, a Pó-deltában

MCS3

Kutatás és elemzés: az elkészült környezeti tanulmányok másodelemzése, környezeti helyzetértékelés a KKE és FÁK térségekben

MCS4

Tájékoztatás: a projekt tartalmának és céljainak megismertetése a helyi lakosság érintett csoportjaival munkaértekezletek és lakossági fórumok keretében

MCS5

A pilot projekt: A helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és javaslatok megfogalmazása a LEADER típusú helyi akciócsoport felállítására a KKE és FÁK térségekben

MCS6

Turisztikai marketing terv kidolgozása, javaslatok a KKE és FÁK térségekben

MCS7

A projekt értékelése és az eredmények publikálása

A projekt tevékenységeit a "Logical Framework" módszerrel foglaljuk össze és rendszerezzük.

DELTA 2000. a projektben:

DELTA 2000 a projekt vezető partnere és koordinátora. A projekt megvalósítása során saját munkatársakat és külső szakértőket alkalmaz a következő területeken: helyi és regionális fejlesztés, elemzés, értékelés, természetvédelem, turisztikai marketing.

A projekt futamideje:

2002. november - 2004. május

 

 
 
 
Info: cotkeny@cotkeny.hu Made by fGY Labor