en hu

Részletes eredmények

A Cötkény Térségfejlesztő Szövetség eddigi eredményeit részletesen taglaló pályázati dokumentum letölthető.

>Letöltés

 
     

 Eredmények

 
     
 

A CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség, Dél-Borsod Felemelkedéséért Egyesület 1999-ben alakult meg a Borsodi Mezőség hat településének önkormányzatai, a térség gazdálkodói és további magánszemélyek részvételével, megalkotva ezzel a kistérségi társulás jogi személyiségét. A szervezet célkitűzése a Borsodi mezőség hat települése által alkotott kistérség komplex (természeti-gazdasági-társadalmi) rehabilitációja, a térségben élő személyek és szervezetek szoros együttműködésében.

A kistérségi társulást alkotó települések: Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Ároktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály.

A kistérségi együttműködés azonban nem e szervezet létrejöttével kezdődött. A kistérségben a CÖTKÉNY Kft. 1992-től kezdett a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet, mely feltételeinek megteremtése során gazdasági törvényszerűségek felismeréséből adódott a térség egészében gondolkodó komplex térségfejlesztés gondolata. A Kft. ez irányú tevékenysége során választódott ki a térség lakói, vezetői közül azon személyek köre, akik azóta a kistérség fejlesztésének vezető koordinátoraivá váltak. Tevékenységük nyomán az elmúlt években térségben az alábbi fejlesztési projektek valósultak meg. Az alábbi felsorolás a kb. 8 éve folyamatban levő vidékfejlesztési törekvések jellegzetesnek ítélt pontjait tartalmazza.

1990 - 94.
A vidékfejlesztés szükségességének felismerése, a fejlesztési koncepció megfogalmazódása. A folyamatot generáló falusi turizmus gyakorlati beindítása.

1995.
A térségi együttműködést gazdaságilag is prezentáló, a vidékfejlesztési folyamatot irányító és nagyrészt finanszírozó CÖTKÉNY Kft. létrehozása. A fejlesztési koncepció írásos sokszorosítása, térségi terjesztése. Térségfejlesztési Konferencia megszervezése és lebonyolítása. A program bemutatása a IV. Országos Agrár-Környezetvédelmi Konferencián.
Az ECOVAST magyarországi tanácsülése záróprogramjának megrendezése. Európai irányú térségmenedzselés, imázskialakítás.

1996.
A Tiszatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány aktív bekapcsolódása a programba.
„Kistérségi Ökoturisztikai fejlesztési Program” a PHARE - KPA (B.A.Z. Megyei Kísérleti Program Alap) támogatása: 5.720.e Ft vissza nem térítendő támogatást
Falusi turizmus oktató tanfolyam szervezése 3 községben, mintegy 30 hallgatóval.
Családi birtoktestek kialakításának kísérlete Tiszabábolna községben. A kísérlet kudarcba fulladt, újra kell kezdeni.

1997.
EUROGRASSLAND Projekt - Holland Ökológiai Intézet speciális, tájgazdálkodást elősegítő mezőgazdasági szaktanácsadói programja.
A Heidelbergi Egyetem THESIS-21. Doktorjelöltek Hálózata doktori disszertációja témájául ajánlja tagjainak a CÖTKÉNY-programot.
A BORSODI MEZŐSÉG tájrehabilitációjának tanulmányterve.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának gondozásában készülő tervek költségeihez a Dél - Holland Tartományi Földművelésügyi Minisztérium cca 2.5 Mft öszzeggel járult hozzá.
A Tisza-tó fejlesztési tervébe szervesen beépül a program.
A tiszabábolnai Mg. Szövetkezet 13 Mft támogatást nyer szürkemarha állomány beszerzésére. A projekt meghiúsult.
Tiszavalk, Tiszabábolna és Tiszadorogma kapja soron következő Nemzetközi Falumegújulási és Településképvédelmi Napok rendezésének jogát.
A Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársai felmérik a települések népi építészeti értékeit.
A B.A.Z. Megyei Agrárkamara, a REGIOCON kft és a B.A.Z. Megyei Fejlesztési Ügynökség által készített Agrárstratégia tájhasználati alternatívaként tartalmazza a CÖTKÉNY programot.
A PHARE támogatással szervezett „Falusi turizmus fejlesztési modellek” c. kiadvány tartalmazza a Borsodi Mezőség fejlesztési programját is, mint követendő példát.
A tiszbábolnai parókia étterem-panzióvá történő átalakítására nyert 6 MFt-os projekt támogatás meghiúsult.

1998. évben
PHARE - Kárpátok Alapítvány - SPARC Térségfejlesztő Szövetség (U.K. Wales) vidékfejlesztési tanácsadó programban való részvétel.
A LEADER kapcsolatot jelentő SPARC Térségfejlesztő Szövetség helyszíni tapasztalatai és tanácsai alapján kibővül és konkrétan megfogalmazódik a fejlesztési terület véglegesnek tekinthető földrajzi határa. Kezdetét veszi a térség teljes társadalmát mozgósító közösségfejlesztési folyamat. A program egyes részei már az operatív szakasz konkrétumaival bírnak.

1999. évben
B.A.Z. Megye Területfejlesztési Koncepciója (Miskolci Egyetem) konkrét tényként kezeli a CÖTKÉNY-programot.
A VÁTI által készített „A Hortobágy tájegység regionális és tájrendezési terve” és a „TISZA-mente Területrendezési Tervének Programja” c. munkák mindenben igazolják a helyi kezdeményezések helyénvalóságát.
A CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség megalakulása. A szervezet teljes körűen reprezentálja a helyi társadalmat, szervezi és generálja a komplex természeti környezetet, gazdaság és társadalomrehabilitációt célzó fejlesztési folyamatot.

1999-2000.
A térség a FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztály által kiírt „Kistérségi agrárstruktúra átalakítási és vidékfejlesztési programkészítés” című pályázatán a legjobb minősítésű „A” kategóriába kerül. Elkészül a kistérség hazai és EU normáknak egyaránt megfelelő részletes helyzetfeltárása és stratégiai programja.

 

 
 
 
Info: cotkeny@cotkeny.hu Made by fGY Labor