en hu

Alapszabály letöltése

A Cötkény Térségfejlesztő Szövetség Alapszabálya.

>Letöltés

 
     

Tagfelvétel

A szövetség tagja lehet bárki, aki az Alapszabályban rögzített feltételeknek megfelel. Amennyiben olvasta az Alapszabályt, és érdeklődik a tagfelvétel iránt, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

>Kapcsolat

 
     

Kapcsolatok

www.deltaduemila.net

 
     

 Cötkény Térségfejlesztő Szövetség

 
     
 

A CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség küldetése a saját tagjai (a térség 12 ezer fős lakossága) által létrehozott vidékfejlesztési program végrehajtása. A komplex program egy egymásra épülő környezet-, gazdaság-, és társadalomrehabilitációs folyamat forgatókönyve, végső célja és a fenntartható fejlődés, a népességmegtartó erő helyreállítása. A CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség és szervezeti elődje, a Dél-Borsodi Tisza-menti Településtársulás 1994. óta szervezi a Borsodi mezőség hat településének fejlesztését célzó tevékenységet, mely számos hazai és nemzetközi szakember és intézmény elismerését vívta ki. Az alulról jövő kezdeményezés a térség belső erőforrásaira épülő fejlesztéseket kíván megvalósítani, abban részt vesz a helyi társadalom aktív részének túlnyomó része. Tevékenységünkben kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordítottunk az ország Európai Uniós csatlakozása kapcsán jelentkező kihívásokra való felkészülésre, törekvésünk a csatlakozás adta lehetőségeket a térségi lakosság javára fordítani.

Térségünk jellemző adottsága, hogy Kis-Hortobágy puszta területén helyezkedik el, délről és keletről a Tisza folyó és a tiszai víztározó (Tisza-tó) határolja. A térség összes területének több, mint fele természetvédelmi terület. A tájrehabilitációs program célja a puszta területén jellemző szélsőséges vízháztartási viszonyok (szárazság, belvíz) szabályozása, a Tisza rendkívüli árvizeire és a jövőbeli folyószennyezésekre való felkészülés.

A társadalom jelenlegi helyzetére jellemző a munkanélküliség magas aránya, a szakképzett munkaerő és az önsegítő képesség hiánya a térségben, melyek legfőbb gátjai a felemelkedésnek. Célunk a térségi apátia leküzdése a helyi lakosság életcéljainak újrateremtése az értelmes és megfizetett munka révén.

A gazdaságfejlesztés célja, a rehabilitált tájon külterjes, legeltetéses állattenyésztésre alapuló mezőgazdasági termék előállítás, alapfokú feldolgozóiparral párosítva. Emellett a falusi illetve zöld, horgász- és vadászturizmus; helyi kézműves mesterek termékeinek forgalmazása, lótenyésztés és lovas turizmus azok a tevékenységek, amelyek a térség adottságai alapján jövedelemhez juttathatják a lakosságot.

 

 
 
 
Info: cotkeny@cotkeny.hu Made by fGY Labor