en hu

Fotógaléria

 
     

Hogyan lett a Tisza?

Bellon Tibor gyűjtése

 
     
 

Meg vót mán teremtve az egész világ, megvótak a hegyek, a vőgyek, a kisebb-nagyobb folyók, csak még a Tisza állott az Úr zsámolyánál.

-Hát tevéled mit csináljak, szegíny fejeddel?- mondja az Úristen.
-Csak bízd rám, Atyám- mongya Jézus-, majd eligazítom én!

Avval Jézus elővett egy aranyos ekét, elibe fogott egy szamarat, oszt mondta a Tiszának, hogy mennyen mindenütt utána a barázdába. Azután nekivetette az ekét a fődnek, szántotta a folyónak az ágyát. Az pedig mindenütt ment a nyomába szorgalmasan, ahogy megbeszíltik.

Hanem szerteszíjjel igen sok cötkény, kóró, bogáncs vót, amit a szamár nagyon szeretett, meg éhes is vót - egyikhez is hozzákapott, a másokhoz is, nem haladt egyenesen, hanem ide-oda rángatta az ekét.

Ezír olyan girbegurba, csivirgős-csavargós a Tisza folyása.

 

 

Falusi turizmus

Egy csendes, kedves, családias vendégfogadó Budapesttől 146 km-re a romantikus, festői Tisza-parton.

>Bővebben

 
     

A Kis-Hortobágy képekben

Fotógalériánkban Bodnár Mihály és Zsila Sándor fotói láthatók.

>Fotógaléria

 
     

Fontosabb kiadványaink

A WWF Brüsszeli Politikai Osztálya által készített összefoglaló a CÖTKÉNY programról. A kiadvány célja olyan politikai döntéshozók tájékoztatása, akik az új tagállamok mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikájának kialakításán dolgoznak.

>Bővebben

 
     

A szövetség

A Cötkény Térségfejlesztő Szövetség ismertetése, céljai, működése, és kapcsolatfelvétel.

>Bővebben

 
     

Eredmények

A CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség, Dél-Borsod Felemelkedéséért Egyesület 1999-ben alakult meg. A kistérségi együttműködés azonban nem e szervezet létrejöttével kezdődött. A kistérségben a CÖTKÉNY Kft. 1992-től kezdett a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet, mely feltételeinek megteremtése során gazdasági törvényszerűségek felismeréséből adódott a térség egészében gondolkodó komplex térségfejlesztés gondolata.

>Bővebben

 
     

Projektek

A szövetség 14 kidolgozott projektje többek között tájrehebilitációs, természetvédelmi, turisztikai és insfrastrukturális témákban.

>Bővebben

 
     

Programok

A kistérség fejlesztésének stratégiai és operatív programja.

>Bővebben

 
     
 
 
Info: cotkeny@cotkeny.hu Made by fGY Labor